เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะมีการสอบในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ในการนี้มีการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นซ์ จำนวน 7 จุด (7 อำเภอ) โดยคณะกรรมการระดับสนามสอบในอำเภอปัว เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2