เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 นางนิตยา วรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์ พร้อมด้วย นางบุษณีย์ บึงกา นางสาวจริยาภรณ์ รัตนประภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูศึกษาดูงานการบริหารงานในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (SMT & MEP) ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย