วันศุกร์ที่19 กุมภาพันธ์ 2564 นางนิตยา วรนุช ผู้อำนวยการการโรงเรียนบ้านปรางค์รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนปัวในโอกาสนักเรียนโรงเรียนบ้านปรางค์มีผลการสอบวัดความรู้เชิดชูสถาบันโรงเรียนปัว ประจำปีการศึกษา2563 ในระดับที่1 และติดลำดับต้นๆเป็นจำนวนมาก ในการนี้นางบุษณีย์ บึงกา นางสาวจริยาภรณ์ รัตนประภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนในครั้งนี้ด้วย