เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย ดต.ธนัญชัย แก้วศรีงาม ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี นายนิรันดร์ มงคล ศึกษานิเทศก์ และนางสาวรัศมี มงคล ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2564) กลุ่มโรงเรียนในอำเภอบ่อเกลือ ณ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน