“อยากได้ใจ ก็ต้องให้”ใจ”
อยากได้ความรัก ก็ต้องให้”ความรัก”
อยากได้สิ่งใด ก็ต้องให้สิ่งนั้นก่อนเสมอ” ในการทำงาน ตัวผู้เขียนถือว่ามีความโชคดีมากได้พบเจอะเจอกับคนที่ดีๆ…และจากการมาทำโครงการจิตอาสาพัฒนาสมุด ก็เช่นเดียวกัน เริ่มประเดิมที เป็นการพูดคุยกันกับคุณครูคนึงนิตย์ เขียวสมบัติ ครูผู้เกษียณแล้วแต่…ด้วยความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมนิสัยรักการอ่านการผลิตสื่อเพื่อประกอบการในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ…เปรียบดังคลังสมองของวงการศึกษา แม้เกษียณราชการไปแล้วคุณครูก็มีแนวคิดที่อยากช่วยเหลือโรงเรียนในการปรับปรุงด้านกายภาพห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อกันเรียนรู้และให้เด็กเกิดนิสัยรักการอ่าน และได้ศน.สุพรรณิการ์ และทีมงานในโรงเรียนนำร่องเข้ามาเสริมให้ทีมเข้มแข็งขึ้น เมื่อจุดประกายความคิดเกิดการลงมือทำก็ตามมา ด้วยการประกาศรับสมัครรร.ที่สนใจนำร่องเข้าร่วมโครงการด้วยกัน ด้วยเวลาจำกัดจึงเลือกเพียง 9 โรงเรียนก่อนเพราะจำกัดด้วยเวลาและภาระงานของทีมงานด้วย เป้าหมายพัฒนาห้องสมุดรร.ด้วยการไปทำงานกับผู้บริหารและครูในโรงเรียน เพื่อสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้และรักการอ่านให้กับเด็กนั่นเอง…ในการไปทำงานด้วยกันกับทีมงานตลอดระยะเวลา2เดือนต่างเหมือนเป็นการเติมเต็มให้กันและกันทำให้งานออกมาเป็นที่ประทับใจและเกิดประโยชน์ต่อครูและเด็กๆ…ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสุขทุกครั้งที่นึกถึง และที่สำคัญในการทำงานครั้งนี้เราไม่ได้มีค่าตอบแทนให้แก่กันงานที่ทำเราใช้ใจทั้งหมดในการทำงานเหมือนอย่างที่บอกแต่ต้นนะคะว่า”ให้ใจก็จะได้ใจกลับคืนมา…”