เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ. สพป น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางสุกัญญา บางพาน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวลภัสรดา โลราช และนายพลวิเดช ดนัยดุริยะ ศึกษานิเทศก์ สพป. น่าน เขต 2 นิเทศ ติดตามผลการพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนของผู้บังคับบัญชาครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ในอำเภอทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน