เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนพักนอน ณ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน