เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กร (MOU) ตามโครงการนวัตกรรมการศึกษาฯ (SIM Program) โดยมี มูลนิธิซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพป.น่าน เขต 2 และสพม.น่าน ร่วมลงนามในข้อตกลงฯ ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2