เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมทางไกลผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ครั้งที่ 1/2564 ในการนี้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยกลุ่ม/หน่วย ได้ร่วมประชุมแจ้งข้อราชการ การขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูฯ ที่ร่วมประชุมผ่านช่องทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์