เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมการประชุม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุรยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน