เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น.นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและ การมีส่วนร่วม สพฐ. ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 รอบคัดเลือกรอบที่ 1 โดยมีนักเรียน ในสังกัด เข้าร่วมการทดสอบฯ ในคร้งนี้ จำนวน 357 คน ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน ในการนี้ นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 นางนิตยา วรนุช ผอ.โรงเรียนบ้านปรางค์ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ