เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปรางค์ ซึ่งมีกำหนดการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่ รอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน