การเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านปรางค์ประจำปีการศึกษา2564 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ในโอกาสนี้ นางบุษณีย์ บึงกา รองผู้อำนวยการโรงเรียน มาเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมปรางค์แก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์

ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านปรางค์ประจำปีการศึกษา2564 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ได้แก่เด็กชายกฤตนัย แซ่โซ้ง นักเรียนชั้นประถมปีที่5/2