ทดสอบ ผลงานนักเรียน 1
ร.ร.บ้านสบกอน รับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งทางโรงเรียน นำโดย นายธวัชชัย ยวงดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบกอน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ให้การต้อนรับและรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ระดับภาคเหนือ และ ในการรับการประเมินครั้งนี้ นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขค 2 และคณะผู้บริหารโรงเรียน ได้ร่วมต้องรับและให้ข้อมูลประกอบการประเมินดังกล่าว …