วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายวรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ ไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่