เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางสุภาพ รัตนประภา และนายพลวิเดช ดนัยดุริยะ ศึกษานิเทศก์ เข้าประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายที่จะมาเรียนรวมโรงเรียนคุณภาพชุมชน รุ่นที่ 2 เพื่อรับการติดตามและวางแผนเตรียมความพร้อมดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จากรองศึกษาธิการ จังหวัดน่าน พร้อมคณะศึกษาเทศก์ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน