เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง.ผอ.สพป.น่าน เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการบำนาญ คณะครูผู้สอน ภาษาไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่าน และ การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2