เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างหอประชุม ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ที่ 209/2563 เพื่อปรึกษาหารืเกี่ยวกับการดำเนินการงานก่อสร้างหอประชุมค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2