เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 รับรายงานตัวและให้โอวาท แก่ นางสาวเบญจรัตน์ ใจกล้า พนักงานราชการ ซึ่งจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา และนางสาวนิชกุล อุดอ้าย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์