วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ จินะสาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปี 2566 ประชุมครั้งที่ 1/2566 โดยมีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รับผิดชอบดำเนินโครงการ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเอื้องคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2