วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ณ สพป.น่าน เขต 2