วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.น่าน เขต 2 ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงาน ก.ค.ศ โดยมี นางสิริศจี จินดามัย ผอ.ภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะ น.ส.นิตยา โล๊ะกาแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ และคณะจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2