วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อนิเทศ และให้กำลังใจนักเรียนสอบ NT และนิเทศการเตรียมพร้อมในการติดตาม ประเมินผลการสร้างความรู้ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านสบหนอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน