รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างก่อสร้าง