วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาสพป.น่าน เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 11/2566 ผ่านทางระบบ Video Conference พร้อมประชุมข้อราชการ ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2