วันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “สืบสานฮีตฮอย กอยไตลื้อเมิงโป” ประจำปี 2566 โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน ณ สนามที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน