วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางสดศรี สุทธการ ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก โดยมี นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2