วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางสาววิชยาดา เรืองฤทธิ์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนปัว 1 ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน