วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนผาทอง ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2