วันที่ 13 มีนาคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย ด.ต.ธนัญชัย แก้วศรีงาม ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และนางสาวลภัสรดา โลราช ศึกษานิเทศก์ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเชียงกลางเชียงคานพญาแก้ว

ณ โรงเรียนบ้านสบกอน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน