วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย ด.ต.ธนัญชัย แก้วศรีงาม ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และนายจำลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 1 และกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 2 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สพป.น่าน เขต 2