วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ผ่านโปรแกรม Microsoft Team ณ ห้องประชุมจำปาน่าน เพื่อรับฟังคำชี้แจงการดำเนินงานจากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 โดยมีคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ระดับสนามสอบ และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLICT) ให้บริการระบบ การประชุมทางไกล ในการประชุมครั้งนี้