วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนข้าราชการครูเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) โดยมี นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเสี้ยวขาว สพป.น่าน เขต 2