วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เด็กนักเรียน พร้อมนี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษารับฟังปัญหา อุปสรรค และติดตามการเรียนการสอนก่อนปิดภาคเรียน 2/2565 ตลอดจนเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ในระหว่างปิดภาคเรียน ณ โรงเรียน ชุมรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 อำเภอเชียงกลาง และโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง อำเภอทุ่งช้าง สังกัด สพป.น่าน เขต 2