นิติกร ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : ด.ต.ธนัญชัย  แก้วศรีงาม
ชื่อ-สกุล (en) : tananchai  gaewseegam
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0812958159  
อีเมล์ : tatta_thananchai@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นิติกร
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : อ.27  
ว.ด.ป.บรรจุ : 13/08/2545  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 2
สถานะ : ผู้อำนวยการกลุ่ม  
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมายและคดี 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : น.บ.  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-