วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียงรองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายวรภพ รินฤทธิ์ และนายประสิทธิ์ จินะสามรองผอ.สพป.น่าน เขต 2 นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ตัวแทน ก.ต.ป.น. นายเสกสรร ณ น่าน ผอ.รร.พุทธบาทวิทยานายองค์การ วงค์เรือง ผอ.รร.บ้านปรางค์ ที่ปรึกษาผอ.สพป.น่านเขต 2 และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สพป.น่าน เขต 2