ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุในท้องถิ่น ด้วยชุดฝึกทักษะประดิษฐ์(ยอดหล้า สุชาติ) ( เข้าชม : 788 )
——————————————————————————————————————————————————————

การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุในท้องถิ่น ด้วยชุดฝึกทักษะประดิษฐ์

โดย  อ.ยอดหล้า  สุชาติ  ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งช้าง

                                                        คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด