ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
การพัฒนาชุดการสอน งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น(ฤดี ปรังฤทธิ์) ( เข้าชม : 761 )
——————————————————————————————————————————————————————

       การพัฒนาชุดการสอน งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์

         โดย นางฤดี  ปรังฤทธ์

                                                               
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด