ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพุธ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการบวก ลบ คูณ และหารจำนวนเต็ม(นางสุทธิพรรณ จันทรักษ์) ( เข้าชม : 786 )
——————————————————————————————————————————————————————

บทคัดย่อ