หัวข้อข่าว ทัศนศึกษา [ข่าวโดย : banasopit ]
Post เมื่อ : 19 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 339
)
  
หัวข้อข่าว บรรยากาศการอบรมผู้บริหารไทยเข้มแข็ง รุ่นที่ 2 [ข่าวโดย : พรชัย นาชัยเวียง ]
Post เมื่อ : 18 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 484
)
  
หัวข้อข่าว บรรยากาศการอบรมผู้บริหารไทยเข้มแข็ง รุ่นที่ 2 [ข่าวโดย : ปริญญา อ่อนสุวรรณ ]
Post เมื่อ : 18 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 404
)
  
หัวข้อข่าว โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ [ข่าวโดย : โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร ]
Post เมื่อ : 18 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 331
)
  
หัวข้อข่าว เชิญประชุมโรงเรียนในศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์โรงเรียนวรนคร [ข่าวโดย : ict ]
Post เมื่อ : 18 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 360
)
  
หัวข้อข่าว โรงเรียนชุมชนศิลาแลงนำนักเรียนร่วมแข่งขันตระกร้อลอดห่วง ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัด แพร่ [ข่าวโดย : Kru Sun ]
Post เมื่อ : 18 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 285
)
  
หัวข้อข่าว น้ำท่วมโรงเรียนรอบ 2และดินถล่ม [ข่าวโดย : bandan ]
Post เมื่อ : 17 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 475
)
  
หัวข้อข่าว โรงเรียนบ้านห้วยสะแตงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553 [ข่าวโดย : kuruchon ]
Post เมื่อ : 17 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 399
)
  
หัวข้อข่าว โรงเรียนบ้านห้วยสะแตงได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ของ ทสจ.น่าน [ข่าวโดย : kuruchon ]
Post เมื่อ : 17 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 1141
)
  
หัวข้อข่าว อบรมโครงงานวิทยาศาสตร์(ต่อยอด) [ข่าวโดย : ครูศิริ ]
Post เมื่อ : 17 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 381
)
  
หัวข้อข่าว โรงเรียนบ้านวังว้า อ.ท่าวังผา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [ข่าวโดย : อัมพร ]
Post เมื่อ : 16 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 313
)
  
หัวข้อข่าว โรงเรียนวรนครจัดกิจกรรมผู้นำอนามัย [ข่าวโดย : เฉลิมพล ]
Post เมื่อ : 16 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 345
)
  
หัวข้อข่าว โรงเรียนบ้านน้ำเลียง ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553 [ข่าวโดย : กีรติ กิวัฒนา ]
Post เมื่อ : 16 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 389
)
  
หัวข้อข่าว ทีมมัลติพอยต์เมาส์ สพท.น่าน 2 นำเสนอผลงานแก่ตัวแทนครูทั่วประเทศ [ข่าวโดย : krooting ]
Post เมื่อ : 15 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 488
)
  
หัวข้อข่าว โรงเรียนบ้านชีจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [ข่าวโดย : อำนาจ/โรงเรียนบ้านชี ]
Post เมื่อ : 14 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 334
)
  
หัวข้อข่าว โรงเรียนบ้านน้ำรีฯจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [ข่าวโดย : ครูเทวา ]
Post เมื่อ : 14 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 374
)
  
หัวข้อข่าว โรงเรียนบ้านสบเป็ดจัดอบรมและสาธิตการสอนโดยใช้โปรแกรม Multipoint Mouse [ข่าวโดย : krooting ]
Post เมื่อ : 13 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 421
)
  
หัวข้อข่าว โรงเรียนบ้านน้ำลาด จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [ข่าวโดย : โรงเรียนบ้านน้ำลาด ]
Post เมื่อ : 12 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 372
)
  
หัวข้อข่าว โรงเรียนชุมชนศิลาแลงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [ข่าวโดย : Kru Sun ]
Post เมื่อ : 12 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 331
)
  
หัวข้อข่าว โรงเรียนวรนครจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [ข่าวโดย : เฉลิมพล ]
Post เมื่อ : 12 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 482
)

หน้าที่ <- 8/50 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
   
   
 
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©