หัวข้อข่าว สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน [ข่าวโดย : ร.ร.มณีพฤกษ์ ]
Post เมื่อ : 31 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 632
)
  
หัวข้อข่าว ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 [ข่าวโดย : ร.ร.มณีพฤกษ์ ]
Post เมื่อ : 31 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 358
)
  
หัวข้อข่าว รับการนิเทศการสอนแบบคละชั้น [ข่าวโดย : kuruchon ]
Post เมื่อ : 30 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 337
)
  
หัวข้อข่าว โรงเรียนบ้านห้วยสะแตงนำเสนองานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ [ข่าวโดย : kuruchon ]
Post เมื่อ : 30 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 287
)
  
หัวข้อข่าว การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ (ต่อยอด) [ข่าวโดย : ชมรมครูวิทยาศาสตร์ อ.บ่อเกลือ ]
Post เมื่อ : 30 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 413
)
  
หัวข้อข่าว ร.ร.ชุมชนบ้านเฟือยลุงนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งงขันตอบปัญหาวิทย์ฯ ที่ ม.แม่ฟ้าหลวง [ข่าวโดย : ธัญชลิต ]
Post เมื่อ : 30 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 316
)
  
หัวข้อข่าว ร.ร.บ้านสบหนอง จัดกิจกรรมการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ผ่านทางเว็บไซต์ [ข่าวโดย : krooting ]
Post เมื่อ : 30 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 401
)
  
หัวข้อข่าว คณะครูโรงเรียนบ้านขอน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน [ข่าวโดย : สุภัค ]
Post เมื่อ : 29 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 261
)
  
หัวข้อข่าว การศึกษาดูงานการส่งเสริมสุขภาพ [ข่าวโดย : ผ.อ.เกรียงศักดิ์ เขื่อนอุ่น ]
Post เมื่อ : 29 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 226
)
  
หัวข้อข่าว ค่ายศิลปะสร้างสรรค์ [ข่าวโดย : banasopit ]
Post เมื่อ : 29 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 371
)
  
หัวข้อข่าว รร.ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ [ข่าวโดย : ชูชาติ ]
Post เมื่อ : 28 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 275
)
  
หัวข้อข่าว การประชุมสัมมนานำผลงานทางวิชาการ(Symposium)โรงเรียนในฝัน [ข่าวโดย : ผ.อ.เกรียงศักดิ์ เขื่อนอุ่น ]
Post เมื่อ : 27 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 309
)
  
หัวข้อข่าว แจ้งคุณครูที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เพื่อเข้ารับการอบรม [ข่าวโดย : ชมรมครูวิทยาศาสตร์ ]
Post เมื่อ : 27 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 804
)
  
หัวข้อข่าว น้ำท่วมรอบที่3 [ข่าวโดย : bandan ]
Post เมื่อ : 27 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 466
)
  
หัวข้อข่าว โรงเรียนไตรมิตรวิทยาอบรมผู้ปกครองโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัย [ข่าวโดย : ครูสง่า ]
Post เมื่อ : 27 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 534
)
  
หัวข้อข่าว ศูนย์คลีนิคคอมพิวเตอร์รร.บ้านท่าวังผาอบรมซ่อมและบำรุงคอมพิวเตอร์ [ข่าวโดย : ชูชาติ ]
Post เมื่อ : 27 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 539
)
  
หัวข้อข่าว โรงเรียนบ้านน้ำเลียง จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน [ข่าวโดย : ปาริชาต ภูมิอรัญ ]
Post เมื่อ : 27 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 439
)
  
หัวข้อข่าว กิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ [ข่าวโดย : โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน ]
Post เมื่อ : 26 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 594
)
  
หัวข้อข่าว ข่าวดีสำหรับคุณครูที่ต้องการใช้เครือข่าย ning.com ต่อไปแบบฟรี ๆ [ข่าวโดย : krooting ]
Post เมื่อ : 26 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 508
)
  
หัวข้อข่าว การอบรมครูแกนนำวิชาภาษาไทย และบูรณาการ [ข่าวโดย : kruthai ]
Post เมื่อ : 25 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 774
)

หน้าที่ <- 6/50 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
   
   
 
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©