หัวข้อข่าว กลุ่มห้วยโก๋นได้จัดการประชุมวิชาการกลุ่ม ณ ร.ร.บ้านห้วยโก๋น [ข่าวโดย : อบเชย ]
Post เมื่อ : 15 / ก.ย. / 2553 (อ่าน : 468
)
  
หัวข้อข่าว การประชุมประชาคมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลป่ากลาง [ข่าวโดย : ปิยะนุช ]
Post เมื่อ : 15 / ก.ย. / 2553 (อ่าน : 296
)
  
หัวข้อข่าว กลุ่มโรงเรียนเฟือยลุงจัดกิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม [ข่าวโดย : เฟือยลุง ]
Post เมื่อ : 15 / ก.ย. / 2553 (อ่าน : 314
)
  
หัวข้อข่าว การเข้าประเมินภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอก [ข่าวโดย : ครูศิริ ]
Post เมื่อ : 14 / ก.ย. / 2553 (อ่าน : 369
)
  
หัวข้อข่าว กลุ่มเชียงคาน-พระพุทธบาท จัดอบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ [ข่าวโดย : ผ่องผิว ]
Post เมื่อ : 14 / ก.ย. / 2553 (อ่าน : 278
)
  
หัวข้อข่าว ศูนย์ดนตรีตำบลศิลาเพชรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน [ข่าวโดย : silaphet ]
Post เมื่อ : 13 / ก.ย. / 2553 (อ่าน : 264
)
  
หัวข้อข่าว กลุ่มโรงเรียนสองแควจัดประกวดโครงงานคุณธรรม [ข่าวโดย : krudon ]
Post เมื่อ : 13 / ก.ย. / 2553 (อ่าน : 396
)
  
หัวข้อข่าว การเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา 2553 [ข่าวโดย : เฟือยลุง ]
Post เมื่อ : 13 / ก.ย. / 2553 (อ่าน : 431
)
  
หัวข้อข่าว รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 [ข่าวโดย : krudon ]
Post เมื่อ : 13 / ก.ย. / 2553 (อ่าน : 543
)
  
หัวข้อข่าว โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างจัดอบรมการใช้โปรแกรมนำเสนอ [ข่าวโดย : ชนะชัย ]
Post เมื่อ : 13 / ก.ย. / 2553 (อ่าน : 340
)
  
หัวข้อข่าว ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของกลุ่มรร.ห้วยโก๋น-ขุนน่าน [ข่าวโดย : อบเชย ]
Post เมื่อ : 11 / ก.ย. / 2553 (อ่าน : 379
)
  
หัวข้อข่าว ร.ร.บ้านด่านจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิต [ข่าวโดย : bandan ]
Post เมื่อ : 11 / ก.ย. / 2553 (อ่าน : 387
)
  
หัวข้อข่าว ร.ร.ไตรมิตรวิทยาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ [ข่าวโดย : สง่า ]
Post เมื่อ : 10 / ก.ย. / 2553 (อ่าน : 497
)
  
หัวข้อข่าว ร.ร.วรนครศึกษาดูงานศาลจังหวัดน่าน สาขาปัว [ข่าวโดย : เฉลิมพล ]
Post เมื่อ : 10 / ก.ย. / 2553 (อ่าน : 924
)
  
หัวข้อข่าว ร.ร.ป่ากลางฯ ไปทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ [ข่าวโดย : ปิยะนุช ]
Post เมื่อ : 8 / ก.ย. / 2553 (อ่าน : 498
)
  
หัวข้อข่าว ร.ร.บ้านปง บริจาคสิ่งของผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม [ข่าวโดย : อัมพร ไชยเกิด ]
Post เมื่อ : 8 / ก.ย. / 2553 (อ่าน : 344
)
  
หัวข้อข่าว ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านห้วยท่าง [ข่าวโดย : nuinan ]
Post เมื่อ : 7 / ก.ย. / 2553 (อ่าน : 475
)
  
หัวข้อข่าว อบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์การเรียนรู้ดนตรี นาฏศิลป์ไทยพื้นบ้านตำบลห้วยโก๋น [ข่าวโดย : เธียราภรณ์ ]
Post เมื่อ : 7 / ก.ย. / 2553 (อ่าน : 458
)
  
หัวข้อข่าว ร.ร.บ้านนาวงศ์ นำเสนอผลงานเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม [ข่าวโดย : ผ่องผิว ]
Post เมื่อ : 7 / ก.ย. / 2553 (อ่าน : 687
)
  
หัวข้อข่าว ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งช้างจัดอบรมคลินิกคอมพิวเตอร์ [ข่าวโดย : ชนะชัย ]
Post เมื่อ : 7 / ก.ย. / 2553 (อ่าน : 403
)

หน้าที่ <- 4/50 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
   
   
 
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©