หัวข้อข่าว โรงเรียนบ้านนาหนุน ๑ – ปิตุราษฎร์ร่วมถวายเทียนพรรษา [ข่าวโดย : ผ่องผิว ]
Post เมื่อ : 2 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 299
)
  
หัวข้อข่าว ร.ร.บ้านนาหนุน ๑ – ปิตุราษฎร์ทำบุญอาคารเรียน [ข่าวโดย : ผ่องผิว ]
Post เมื่อ : 2 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 311
)
  
หัวข้อข่าว นร.ร.ร.พระธาตุพิทยาคม รับทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร [ข่าวโดย : รร.พระธาตุฯ ]
Post เมื่อ : 2 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 621
)
  
หัวข้อข่าว ร.ร.พระธาตุพิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศวิ่งมินิมาราธอนบางกอกโพสต์ กรุงเทพมหานคร [ข่าวโดย : รร.พระธาตุพิทยาคม ]
Post เมื่อ : 2 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 415
)
  
หัวข้อข่าว โรงเรียนน้ำป้ากห้วยธนูจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน [ข่าวโดย : nattakrit ]
Post เมื่อ : 2 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 266
)
  
หัวข้อข่าว กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี [ข่าวโดย : banasopit ]
Post เมื่อ : 31 / ก.ค. / 2553 (อ่าน : 384
)
  
หัวข้อข่าว กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ของโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ [ข่าวโดย : banasopit ]
Post เมื่อ : 31 / ก.ค. / 2553 (อ่าน : 278
)
  
หัวข้อข่าว โครงการเทิดพระเกียรติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก [ข่าวโดย : banasopit ]
Post เมื่อ : 31 / ก.ค. / 2553 (อ่าน : 233
)
  
หัวข้อข่าว สำนักงานพลังงานจังหวัดน่านได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงานแก่นักเรียน [ข่าวโดย : banasopit ]
Post เมื่อ : 31 / ก.ค. / 2553 (อ่าน : 277
)
  
หัวข้อข่าว โรงเรียนชุมชนศิลาแลงจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ [ข่าวโดย : Kru Sun ]
Post เมื่อ : 30 / ก.ค. / 2553 (อ่าน : 304
)
  
หัวข้อข่าว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ ) จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา [ข่าวโดย : ไทยรัฐวิทยา ๙๘ ]
Post เมื่อ : 29 / ก.ค. / 2553 (อ่าน : 390
)
  
หัวข้อข่าว คณะพัฒนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนผาทองออกนิเทศติดตามโรงเรียน [ข่าวโดย : kroo_nid ]
Post เมื่อ : 29 / ก.ค. / 2553 (อ่าน : 273
)
  
หัวข้อข่าว ร.ร.ชุมชนศิลาเพชรจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน [ข่าวโดย : silaphet ]
Post เมื่อ : 29 / ก.ค. / 2553 (อ่าน : 220
)
  
หัวข้อข่าว นักกีฬาเปตองร.ร.บ้านน้ำพิเป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันระดับภูมิภาค [ข่าวโดย : ผ่องผิว ]
Post เมื่อ : 29 / ก.ค. / 2553 (อ่าน : 477
)
  
หัวข้อข่าว ร.ร.วรนคร เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสานฝันสู่คณิตศาสตร์ [ข่าวโดย : เฉลิมพล ]
Post เมื่อ : 29 / ก.ค. / 2553 (อ่าน : 292
)
  
หัวข้อข่าว รร.บ้านเชียงแล นาทราย รณรงค์ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน [ข่าวโดย : ชูชาติ ]
Post เมื่อ : 28 / ก.ค. / 2553 (อ่าน : 429
)
  
หัวข้อข่าว รร.บ้านเชียงแล นาทราย ถวายเทียนจำนำพรรษา [ข่าวโดย : ชูชาติ ]
Post เมื่อ : 28 / ก.ค. / 2553 (อ่าน : 531
)
  
หัวข้อข่าว ร.ร.บ้านปรางค์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายเทียนจำนำพรรษา [ข่าวโดย : สุภัค ]
Post เมื่อ : 28 / ก.ค. / 2553 (อ่าน : 243
)
  
หัวข้อข่าว กลุ่มโรงเรียนปัว1 ได้ทำการคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ [ข่าวโดย : สุภัค ]
Post เมื่อ : 28 / ก.ค. / 2553 (อ่าน : 204
)
  
หัวข้อข่าว รับมอบถุงพระราชทานฯ จาก มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก [ข่าวโดย : โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน ]
Post เมื่อ : 27 / ก.ค. / 2553 (อ่าน : 246
)

หน้าที่ <- 10/50 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
   
   
 
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©