รายละเอียดของ นายสมชาย นันทเสน
ชื่อ - นามสกุลนายสมชาย นันทเสน  
อีเมลล์ nuinan@hotmail.com   
ที่อยู่รร.บ้านห้วยท่าง  
จังหวัด น่าน