[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : โรงเรียนบ้านท่าวังผา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
เนตรนภา จิณะไชย


 
 

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook

 
อังคาร ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563


      เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" นำโดย นางวิไลวรรณ  นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมงานมีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการควบคุมภัยภิบัติจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา จังหวัดน่าน เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทางโรงเรียนขอขอบคุณคำแนะนำของคณะกรรมการทุกท่าน และทางโรงเรียนขอขอบคุณทีมงานโรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"ทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนมาตรการระดับสถานศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองนักเรียนในวันเปิดเรียน
อ่าน : 119
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook

10 ลำดับล่าสุด
     + ผอ.สพป.น่านเขต2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านปรางค์
     + การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านร้อง
     + โรงเรียนบ้านท่าวังผารับการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดเรียนปีการศึกษา 2563
     + รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เยี่ยมโรงเรียนบ้านปรางค์
     + การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนชุมชนศิลาแลง
     + โรงเรียนบ้านท่าวังผา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
     + ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
     + ผู้บริหารเทศบาลตำบลศิลาแลงและ รพสต.ศิลาแลง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนศิลาแลง
     + ประกาศโรงเรียนบ้านสองแคว เรื่องรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
     + ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©