[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน


Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
นายสุทัศน์ จูหว้า


 
 

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook

 
อังคาร ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563


 โรงเรียนบ้านน้ำยาวประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

 

ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำยาว

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

----------------------------------

 

                   ตามประกาศโรงเรียนบ้านน้ำยาว  ลงวันที่ 21  มิถุนายน 2563 ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก การประถมศึกษา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 22-26  มิถุนายน 2563  และสอบคัดเลือกในวันที่ 29  มิถุนายน 2563 นั้น

 

                   บัดนี้การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยเรียงคะแนนจากสูงสุดลงมาตามลำดับ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นี้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี     นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี  ถ้าหากมีประกาศผลการสอบในตำแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก ที่ซ้ำกันกับครั้งนี้  บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชาเอกที่ซ้ำกันเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบครั้งใหม่ โดยให้ผู้มีสิทธิได้รับการสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน  มารายงานตัวในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 

 

                   ประกาศ   ณ   วันที่ 30 มิถุนายน 2563  

 

คำอธิบาย: ผอ.ธีรยุทธ.jpgคำอธิบาย: ผอ.ธีรยุทธ.jpgคำอธิบาย: ผอ.ธีรยุทธ.jpgคำอธิบาย: ผอ.ธีรยุทธ.jpg                                                                            

                                                                      (นายธีรยุทธ  กันทะเสน)

                                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำยาว

 

 

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

โรงเรียนบ้านน้ำยาว อำเภอปัว  จังหวัดน่าน

โดยเรียงคะแนนจากสูงสุดลงมาตามลำดับ

   

 

 

 

ลำดับ

หมายเลขประจำตัว

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

1

01

นางสาวจิราพร  ระคาไพ

คำอธิบาย: ผอ.ธีรยุทธ.jpgให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัว ณ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. หากไม่ไปตามกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์  จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

 อ่าน : 129
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook

10 ลำดับล่าสุด
     + ผอ.สพป.น่านเขต2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านปรางค์
     + การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านร้อง
     + โรงเรียนบ้านท่าวังผารับการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดเรียนปีการศึกษา 2563
     + รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เยี่ยมโรงเรียนบ้านปรางค์
     + การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนชุมชนศิลาแลง
     + โรงเรียนบ้านท่าวังผา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
     + ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
     + ผู้บริหารเทศบาลตำบลศิลาแลงและ รพสต.ศิลาแลง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนศิลาแลง
     + ประกาศโรงเรียนบ้านสองแคว เรื่องรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
     + ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©