[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน


Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
นายสุทัศน์ จูหว้า


 
 

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook

 
เสาร์ ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563


โรงเรียนบ้านน้ำยาว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำยาว

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

โรงเรียนบ้านน้ำยาว อำเภอปัว  จังหวัดน่าน

-------------------------------------------

ตามที่โรงเรียนบ้านน้ำยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก การประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ทางโรงเรียนบ้านน้ำยาวขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน  ดังนี้

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ผอ.ธีรยุทธ.jpgชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

01

นางสาวจิราพร  ระคาไพ

 

 

 

 

 

รับรองถูกต้อง

 
 

ผอ.ธีรยุทธ.jpg

 
   
 

(นายธีรยุทธ  กันทะเสน)

 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำยาว)

 

หมายเหตุ

   

-          ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนต้องมารายงานตัวเข้าสอบ

ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หากเลยเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ในการสอบ

-          ผู้มีสิทธิสอบเตรียมแผนการสอนภาษาไทย ป.6  1 คาบ (20นาที) สื่อและอุปกรณ์การสอนสำหรับสอบการสอนมาให้พร้อม

 

 อ่าน : 135
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook

10 ลำดับล่าสุด
     + ผอ.สพป.น่านเขต2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านปรางค์
     + การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านร้อง
     + โรงเรียนบ้านท่าวังผารับการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดเรียนปีการศึกษา 2563
     + รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เยี่ยมโรงเรียนบ้านปรางค์
     + การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนชุมชนศิลาแลง
     + โรงเรียนบ้านท่าวังผา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
     + ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
     + ผู้บริหารเทศบาลตำบลศิลาแลงและ รพสต.ศิลาแลง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนศิลาแลง
     + ประกาศโรงเรียนบ้านสองแคว เรื่องรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
     + ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©