[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : การนิเทศบูรณาการและประเมินครูโครงการ “ครูสอนดี” กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเฟือยลุง


Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
นายกิติพงษ์ พันธุลี


 
 

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook

 
อังคาร ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563


 กลุ่มเครือข่าย''โรงเรียนเฟือยลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ได้มีการประขุมวิขาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งกายภาพและการจัดการเรียนรู้ในขั้นเรียนร เพื่อประเมินพัฒนาการบริการจัดการ ในโรงเรียนและประเมินครูโครงการ “ครูสอนดี” โดยการเยี่ยมขั้นเรียน สังเกตการณ์สอน แฟ้มสะสมผลงาน และร่องรอยการปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการจัดการ เรียนรู้แบบ Active Learning โดยมีคณะประเมินคือ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มและผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนฟ้อยลุงทุกท่าน

อ่าน : 437
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook

10 ลำดับล่าสุด
     + ผอ.สพป.น่านเขต2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านปรางค์
     + การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านร้อง
     + โรงเรียนบ้านท่าวังผารับการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดเรียนปีการศึกษา 2563
     + รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เยี่ยมโรงเรียนบ้านปรางค์
     + การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนชุมชนศิลาแลง
     + โรงเรียนบ้านท่าวังผา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
     + ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
     + ผู้บริหารเทศบาลตำบลศิลาแลงและ รพสต.ศิลาแลง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนศิลาแลง
     + ประกาศโรงเรียนบ้านสองแคว เรื่องรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
     + ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©