[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง


Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
กันชามาศ เกิดวิชิต


 
 

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook

 
จันทร์ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2563


          เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.  2563 นำโดยนายวิทยา  ธุระอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาแลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563  และมอบทุนการศึกษา เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก อบรมสั่งสอนเด็ก ให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย โดยได้รับเกียรติจากนายสมฤทธิ์  เนตรทิพย์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษามาเป็นประธานในครั้งนี้อ่าน : 131
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook

10 ลำดับล่าสุด
     + โรงเรียนบ้านไร่ รับครูอัตราจ้างเอกภาษาจีน 1 ตำแหน่ง
     + ประกาศโรงเรียนไตรประชาวิทยา รับสมัครคนสอนกีฬา
     + การนิเทศบูรณาการและประเมินครูโครงการ “ครูสอนดี” กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเฟือยลุง
     + มณีพฤกษ์ น้องขาดแคลน / สิริรัตนาธร พี่ช่วยเติม
     + ลูกเสือ ตาลชุม
     + โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 รับมอบทุนการศึกษา จาก บริษัทไทยแอร์โรว์ จำกัด
     + กิจกรรมการเดินทางไกล-เข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี
     + ประกาศโรงเรียนบ้านไร่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕ ล/๕๘(ข) ต้านแผ่นดินไหวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
     + ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์
     + ประกาศ โรงเรียนมณีพฤกษ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง( ก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖)
 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©