[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186


Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
นายวิชัย อวนศรีสุข


 
 

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook

 
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556


 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพ นำโดยนายวิชัย  อวนศรีสุข คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งมีโครงการเล็กในโครงการใหญ่หลายๆโครงการ เช่น โครงการเลี้ยงหมูป่า โครงการเพาะเห็ด โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ โครงการเลี้งห่านทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบ และความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป

                  อ่าน : 813
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook

10 ลำดับล่าสุด
     + กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขุนน่าน จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
     + วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนวรนคร
     + กิจกรรมบูรณาการวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
     + ประกาศค่าเป้าหมาย+แผนการจัดการศึกษา+รายงานประจำปี โรงเรียนบ้านสบกอน
     + ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร
     + กิจกรรมวันสุนทรภู่บูรณาการต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านปรางค์
     + วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
     + เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนริมป่าคาจัดกิจกรรมวันคล้ายสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
     + วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนไตรประชาวิทยา
     + โรงเรียนบ้านดอนสบเปือนำลูกเสือเนตรนารีร่วมกิจกรรมเดินสวนสนามกลุ่มโรงเรียนเปือพระธาตุ
 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©